Uziemienie przy spawaniu?

Uziemienie to, najprościej rzecz ujmując, zabezpieczenie przed porażeniem prądem. Czy ten temat powinien znajdować się w kręgu zainteresowań spawacza? Jakby nie zauważyć, spawarki to też urządzenia elektryczne…

Mimo to okazuje się, że generalnie nie stosuje się uziemienia do prac spawalniczych. I to z kilku powodów.

Po pierwsze: masz do czynienia (o ile nie spawasz konstrukcji stalowych, co ma miejsce w dużych zakładach) z obwodem odseparowanym galwanicznie od sieci. Nie grozi Ci śmierć od porażenia prądem.

Po drugie: spawanych obiektów i tak nie masz jak uziemić – chyba że możesz pracować na stanowisku spawalniczym, gdyż taki stół jest już uziemiony.

Po trzecie: wywołuje to problemy techniczne, do których należą zakłócenia działania spawarki, ale i nie tylko…

Trzeba jeszcze uwzglęnić przepływ prądu stałego pochodzącego od spawarki przez ewentualne uziemienie. W sposób perfekcyjny RUJNUJE elementy uziemienia. Zawsze przy spawaniu należy podłączyć OBA bieguny spawarki, i nie uziemiać ich.

HeSz, Specjalista elektryk na elektroda.pl

Reasumując, Ty jako spawacz nie zaprzątasz sobie głowy uziemieniem. Jest to pomysł nie tyle niepotrzebny, co wręcz szkodliwy.

Dodaj komentarz