MIG/MAG

Jest to łukowe spawanie, które można zastosować w przypadku większości materiałów. Choć często mówi się o „spawaniu MIG/MAG”, to de facto są to dwie osobne metody (odpowiednio 131 oraz 135). Obecnie wśród wszystkich metod spawania, właśnie ta wykorzystywana jest najczęściej.

Zarówno MIG (ang. Metal Inert Gas) jak i MAG (ang. Metal Active Gas) to spawanie drutem topliwym, jednakże pierwszy z nich w osłonie gazów obojętnych, a drugi – gazów chemicznie aktywnych. Metoda ta znajduje zastosowanie przy pracach montażowych, liniach technologicznych a także wszędzie tam, gdzie pożądane jest spawanie (pół)automatyczne.

Do zalet MIG/MAG należą duża wydajność (nawet 0,5 m/min), dobra jakość spoin czy możliwość spawania we wszystkich pozycjach. Oprócz tego łatwo się jej nauczyć, aczkolwiek warto mieć na uwadze, że końcowy efekt pracy uzależniony jest od zdolności manualnych spawacza. Przed przystąpieniem do pracy bardzo ważne jest również, aby odpowiednio dobrać wykorzystywany sprzęt. Dla osób władających tą metodą czeka jednak niemało ofert pracy – i to zarówno w Polsce, jak i zagranicą.


Źródło: Wikipedia, YouTube oraz Praca.pl

Dodaj komentarz